Služby

Do našej ponuky patria najmä kurzy anglického jazyka a hudby, vyučované študovaným pedagógom v danom odbore.

  • Skupinové kurzy anglického jazyka pre žiakov základných a stredných škôl,
  • Skupinové kurzy anglického jazyka alebo konverzácie pre dospelých,
  • Individuálne doučovanie anglického jazyka aj pre žiakov so ŠVVP,
  • Individuálny kurz slovenského jazyka pre cudzincov,
  • Individuálny kurz hry na klavír pre rôzne úrovne (deti aj dospelí),
  • Individuálny hudobný kurz pre cudzincov vedený v anglickom jazyku (hra na klavír/keyboard/gitaru/hudobná náuka/dejiny hudby),
  • Individuálny kurz hry na keyboard pre rôzne úrovne (deti aj dospelí),
  • Individuálny kurz hry na gitaru pre začiatočníkov (deti aj dospelí),
  • Individuálna výučba hudobnej náuky a dejín hudby.
Pri individuálnej výučbe je cena 12 € za 60 minútovú vyučovaciu jednotku. Výučba hudby pre cudzincov v anglickom jazyku – 15 € za 60 minútovú vyučovaciu lekciu. Skupinové kurzy sú vedené v skupine 3 – 5 ľudí, cena klesá podľa počtu účastníkov. V prípade, že prídete s kamarátmi ako celá skupinka, možná dodatočná zľava.