O nás

Sme novovzniknuté vzdelávacie centrum, ktoré sa venuje prevažne výučbe anglického jazyka a hudby. Pri vzdelávaní anglického a slovenského jazyka kladieme dôraz na všetky jazykové aspekty a v hudbe hlavne na radosť z hry. Výučba je vždy individuálne prispôsobená konkrétnym študentom, a dokážeme vzdelávať aj žiakov so ŠVVP, žiakov s handicapom, ľudí prisťahovaných zo zahraničia a podobne.