Blog

Preklady na zasmiatie 🙂

Aj Vy nebodaj používate google translator? Zahoďte ho do koša. Jeho vtipné dvojzmysly sú na zasmiatie, ale nikdy ich nepoužívajte na preklady. Vybrali sme pre Vás niektoré naozaj veľmi vtipné 🙂Kde sa vzala, tu sa vzala – Where she married herself, here she married herself

Sekal dobrotu – He cut the goodness

Kde tráviš svoj voľný čas? – Where do you poison your freetime?

Aká duchaplná myšlienka! – What a ghostful idea!

Dohodil mu nevestu. – He threw him the bride.

Remeslo má zlaté dno. – A craft has a golden bottom.

Basa tvrdí muziku. –  A prison makes music stronger.

Pre mňa – za mňa … –    For me – beyond me …

Padli si do oka.   –   They have fallen themselves in the eye.

Mám ťa plné zuby. –    I have my teeth full of you.

Babka k babce, budú kapce. –   Granny to the granny, the boots will be.

Aká duchaplná myšlienka! – What a ghostful idea!

Liezť na nervy. – To climb upon the nerves.

Seklo ho v krížoch. – It has cut him into the crosses.

Len tak na okraj. – Just on a border.

Bežal ozlomkrky. – He ran about a neck-break.

Menej je niekedy viac. – Lassie eats sometimes more.

Zločinec zistil, že vzduch je čistý. – The badmaker found out that the air-conditioning works perfectly.

Neotravuj ma! – Don’t poison me!

Kura s oblohou. – Chicken with the sky.